कार्यालय समय: आइतवार - बिहीवार बिहान १०:०० देखि साझ ५ः०० बजे सम्म र शुक्रवार बिहान १०:०० देखि साझ ३ः०० बजे सम्म

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
बैतडी

आ.व. २०७८।०७९ मा यस कार्यालय वाट राष्टिय,सामुदायीक वन र निजी आवादी वाट निकासी भएको काठ,खोटो र जडीवुटीको विवरण

jadibuti data 2078-079

kath ,khato ko doc 2078-079

Previous तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

Leave Your Comment

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved