कार्यालय समय: आइतवार - बिहीवार बिहान १०:०० देखि साझ ५ः०० बजे सम्म र शुक्रवार बिहान १०:०० देखि साझ ३ः०० बजे सम्म

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
बैतडी

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

CamScanner 07-22-2022 20.42

Previous कबुलियति बनको प्रस्ताब छनोट भएको सूचना

Leave Your Comment

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved